Evolutie van de armoede in westerse landen (1981-2019). Een halvering maar nog steeds hoog: 10 tot 30% (Bron: De Morgen (Zeno), 27/11/2021)

Gendarme bij schemering (Ken Broeders)

Brugge voor Napoleon. Een stad onder Frans bewind, 1794-1814

 

 Op 5 mei 2021 is het 200 jaar geleden dat Napoleon I gestorven is in ballingschap op het eiland Sint-Helena. Napoleon was diegene die heel wat ideeën van de Franse revolutie invoerde, ook in onze gewesten. Hij was een figuur die zich ergens situeerde tussen een verlicht despoot, een briljant militair strateeg die over de beste wapens van zijn tijd beschikte en iemand die in de ban was van wat de klassieke Grieken benoemden als 'hubris' (zelfoverschatting). In het boek 'Brugge voor Napoleon. Een stad onder Frans bewind, 1794-1814' gaan verschillende auteurs vanuit een totaal andere achtergrond op zoek naar wat hij voor onze streek heeft betekend. En dat was veel. Zowel de vernieuwde administratie en bestuur, het militaire leven, de economie, het geestelijk leven en cultuur, ontspanning en plezier komen aan bod. Een van de uitgangspunten van dit boek was het bezoek van Napoleon I aan Brugge in 1811, maar ook de hele context komt natuurlijk aan bod.

Dit boek verschijnt in september 2021

Een aanrader đź™‚

 

 

Pupilles De la Garde Impériale: wezen en vondelingen werden verplicht opgenomen in het Franse leger. Een gevolg van de 'voor wat hoort wat'-politiek van de Franse bezetter. Tekening door Bart Vannevel.

Inhoudstafel

 

 VOORWOORD (N. Blontrock)

  INLEIDING (redactie)

  TIJDLIJN

  INLEIDING (J. Op de Beeck).  

  ADMINISTRATIE EN BESTUUR

  Bestuurlijke hervormingen (J. Anseeuw)

 

 • De republikeinse kalender (B. Demuynck)
 • De prefecten (J. Anseeuw)
 • De burgemeesters (H. Anseeuw)
 • Nieuwe Franse straatnamen (J. D’hondt)
 • De guillotine en andere strafwerktuigen (B. Gevaert)

Het kadasterplan (M. Ryckaert) 

De Armenzorg (B.  Demuynck)                            

Vondelingen (J. Verplancke) 

Gendarmes (D. Heyns)     

 HET MILITAIRE LEVEN

 Het wel en wee van Vlaamse conscrits (J. Verplancke)   

 Le Camp de Bruges (L. Meulebrouck)  

 

 • Louis Nicolas Davout (L. Meulebrouck)

  Militaire hospitalen (L. Meulebrouck)

 

 • Constantin Rodenbach (J. Berten)

 De Damse Vaart (B. Comer en C. Terryn) 

 

 • Batteries flottantes (C – T)
 • Het broertje van de Damse Vaart (C-T)
 • Spaanse dwangarbeiders (C-T)
 • Ingenieur Deschamps, ontwerper van de Damse Vaart (C-T)                   

 

 ECONOMIE

 Algemeen overzicht van de economische toestand in Brugge (J. D’hondt)

 

 • Het entrepot (C. Terryn)

Geld en geldwezen (K. Vannieuwenhuyse)

Bier en brouwerijen (H. Anseeuw)

GEESTELIJK LEVEN

De kerk in Brugge (B. Kervyn) 

 

 • Het Heilig Bloed (B. Kervyn) 
 • Begijnhof (B. Gevaert en/of H. Anseeuw)

De keizer en de kanunnik (K. Priem)  

Vrijmetselarij (D. Vergauwen)

Onderwijs (K. Seynaeve)

CULTUUR

Algemeen overzicht van de classicistische architectuur in Brugge (J.L. Meulemeester) 

Een monument voor Napoleon? (J.L. Meulemeester)   

Algemeen overzicht van de classicistische schilderkunst en beeldhouwkunst in Brugge (J.L. Meulemeester) 

Tien markante voorbeelden van schilderkunst en beeldhouwkunst (J.L. Meulemeester) 

Twee Napoleonportretten (J.L. Meulemeester). 

Nog vier opvallende figuren uit de Brugse culturele wereld (J.L. Meulemeester) 

Literair leven (M. Carlier)     

Boeken en bibliotheken (L. Vandamme)

 

 • Joseph Van Huerne (L. Vandamme) 

 

De Brugse pers (H. Van parys) 

ONTSPANNING EN PLEZIER

De bezoeken van Napoleon (J. Anseeuw)

 

 • Verblijven van het keizerlijk gevolg in 1810 (J. Anseeuw)

 

Vrijetijdsbesteding in Brugge (P. Vanden Berghe)

De napoleonistenbonden (B. Gevaert)

 

 • Isaac De Meyer (W. De Groote)   

 

BESLUIT (redactie)

BIOGRAFIEËN VAN DE AUTEURS

 

Joséphine (Ken Broeders)

Ambtenaar (Ken Broeders)